Sunday, July 24, 2011

Poland: KoninDworzec kolejowy w Koninie - railway station in Konin (Poland, July 2011)

No comments: