Saturday, August 31, 2013

Poland: Chociszewo Rogoziniec


Chociszewo Rogoziniec - railway station in Chociszewo (Poland, 2013)
The photo taken by Maciej Bohdanowicz

No comments: