Tuesday, March 24, 2015

Poland: Gorzow Wielkopolski Karnin

Gorzów Wielkopolski Karnin - one of railway stops in Gorzów Wielkopolski (Poland, 2013)
The photo taken by Maciej Bohdanowicz

No comments: